Copyright 2019 - Custom text here

DSCF2509 burnedNazywam się Marcin Pietrusiński i jestem doradcą podatkowym wpisanym na listę pod numerem 12148.

W latach 2010 - 2015 byłem pracownikiem merytorycznym Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Dzięki pracy w UKS Bydgoszcz zdobyłem nie tylko cenne doświadczenie w zakresie prowadzonych przez organ postępowań kontrolnych z zakresu PIT, CIT i VAT ale również poznałem warsztat pracy organu kontroli skarbowej. 

W 2011 r. złożyłem  z wynikiem pozytywnym przed Ministrem Finansów egzamin na stanowisko inspektora kontroli skarbowej. We wrześniu 2012 r. zdałem pisemny egzamin na doradcę podatkowego, a w lutym 2013 r. egzamin ustny i z dniem 23 lipca 2013 r.  zostałem wpisany na listę doradców podatkowych.

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w roku 2003 uzyskałem tytuł magistra na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe na kierunku Podatki.

Moim zadaniem jest zaproponowanie Państwu profesjonalnych rozwiązań wszelkich problemów podatkowych, minimalizacja obciążeń fiskalnych oraz zapewnienie wsparcia podczas sporów z organami podatkowymi oraz kontrolnymi.


W każdej sprawie staram się znaleźć niestandardowe rozwiązanie przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Na sprawy podatkowe patrzę "przestrzennie" mając na uwadze optymalizację podatkową, powiązanie z innymi gałęziami prawa oraz przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa podczas kontroli.